Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ Կանանց Եւ Տղամարդոց Թիւի Տարբերութիւնը Երեւանի Եւ ՀՀ Մարզերուն Մէջ

Կանանց Եւ Տղամարդոց Թիւի Տարբերութիւնը Երեւանի Եւ ՀՀ Մարզերուն Մէջ

by MassisPost

Հայաստանի Վիճակագրական Կոմիտէն հրապարակած է Հայաստանի բնակչութեան վերաբերեալ տուեալներ 2021 թուականի դրութեամբ: Տուեալներէն մէկը կը վերաբերի 10 հազար բնակիչի հաշուով կանանց եւ տղամարդոց թիւի յարաբերակցութեան: Ըստ Վիճակագրական Կոմիտէի տուեալներուն` ամենամեծ տարբերութիւնը Լոռիի մէջ է, ամենափոքրը` Գեղարքունիքի մէջ:

Հարակից Նյութեր

Leave a Comment