Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ Պղինձի Ու Արճիճաքարի Խտանիւթի Արտահանման Պետական Տուրքով Կէս Տարուայ Մէջ 35 Միլիառ Դրամ Կը Մուտքագրուի Պիւտճէ