Home ԱՐՑԱԽ Ռուսաստանը Չի Նուազեցներ Ջանքերը Բոլոր Պահուող Անձերը Տուն Վերադարձնելու Ուղղութեամբ, Յայտարարած Է Լաւրով