Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Էրտողանը Բարձրագոյն Խորհրդատուական Խորհուրդի Հետ Քննարկած Է Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման Դէմ Քայլերը