Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ Սերժ Սարգսեանը Եւրոպական Ժողովրդական Կուսակցութեան ԵԺԿ-ի Ամպիոնէն Քննադատած Է Հայաստանի Գործող Իշխանութիւնները