Home ԱՐՈՒԵՍՏ - ՄՇԱԿՈՅԹ Սան Փաուլոյի Գառնավալի Ընթացքին Ներկայացուած է «Կեցցէ Հայաստան» Ծրագիրը՝ Փառաբանելով Հայ-Պրազիլական Բարեկամութիւնը Ու Հայ Ժողովուրդը