Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ Աննա Յակոբեանը Ամփոփած է «Իմ Քայլը» եւ «Ժպիտներու Քաղաք» Բարեգործական Հիմնադրամներու Գործունէութեան Արդիւնքները