Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ Ձեւաւորուած է Հանքարդիւնաբերական Ընկերութիւններուն Մէջ Ուսումնասիրութիւն Իրականացնող Աշխատանքային Խումբ