Home ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ Հայաստանի եւ Սփիւռքի Փոխ-Ընդգրկուածութեան Սատարելու Նպատակով ՀԲԸՄ-ը Ազատ Երկխօսութեան Միջոցառում մը կը Կազմակերպէ