Home ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ Թուրքիոյ Մէջ Հակահայ Գործիչը Կոչ Կ’ընէ Վերահսկողութեան Տակ Առնել Թուրքիոյ Հայկական Հիմնադրամներու Գումարները