Home ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան Վարժարանի Հոգաբարձական Կազմի Ատենապետ Նշանակուեցաւ Իրաւաբան Տիրան Օհանեան