Home Armenia Piotr Switalski: “Armenia is Part of the European Family”